BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ši privatumo politika apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas taikomas visiems e-parduotuvės www.goldama.lt pirkėjams, lankytojams, asmenims atliekantiems veiksmus Undiciventuno socialinių tinklų paskyruose ir asmenims sutikusiems gauti Undiciventuno rinkodaros pasiūlymus.
 2. Duomenų valdytojas – Goldama, UAB, juridinio asmens kodas: 303242015, PVM mok. kodas LT100009897712, buveinės adresas Vyšnių g. 31, LT-89233 Mažeikiai, Lietuva.
 3. Apsilankydami e-parduotuvėje www.goldama.lt ar undiciventuno socialinių tinklų paskyrose ir atlikdami jose veiksmus, patvirtinate, kad sutinkate su čia pateikta privatumo politika.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS

 1. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.
 2. Asmens duomenis pirkėjas pateikia pats, lankydamasis svetainėje www.goldama.lt, pirkdamas prekes e-parduotuvėje ar registruodamasis www.goldama.lt.
 3. Goldama, UAB renka ir tvarko šiuos asmens duomenis: Pirkimo, registravimosi, komunikavimo pasirinkimo duomenis, tokius kaip vardą, pavardę, el. pašto adresą, mobilaus telefono numerį, su pirkimu susijusią informaciją (pirkimo data, prekės kaina, kiekis, IP adresas, užsakymo data, prekės pavadinimą), mokėjimo informaciją, mokėjimų istoriją, pristatymo duomenis (adresas ir telefono numeris). Goldama, UAB taip pat renka ir tvarko slapukus, analitinius duomenis, rinkodaros duomenis.
 4. Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

SLAPUKAI

 1. Pirkėjo, e-parduotuvės www.goldama.lt lankytojo naršymo ir elgesio internetinėje svetainėje istorija.

NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Naudotis e-parduotuvės www.goldama.lt paslaugomis ir apsipirkti e-parduotuvėje gali visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

DUOMENŲ SAUGUMAS

 1. Duomenų valdytojas Goldama, UAB užtikrina kaupiamų duomenų saugumą

DUOMENŲ TEIKIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

 1. Goldama, UAB neteikia asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka, Pirkėjo kontaktinė informacija gali būti perduodama mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

PIRKĖJO TEISĖS

 1. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją apie sukauptus jo asmeninius duomenis ir šių duomenų tiekimą.
 2. Pirkėjas turi teisę prašyti ištaisyti neteisingus jo asmeninius duomenis ar pareikalauti duomenų tvarkymo sustabdymo ar sunaikinimo.

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

 1. Asmeniniai duomenys saugomi ir tvarkomi ne ilgiau, negu reikalinga duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba neilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ar numato teisės aktai.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Pirkėjas, e-parduotuvės www.goldama.lt lankytojas perduodamas asmens duomenis sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.
 2. Goldama, UAB pasilieka teisę pakeisti šią privatumo politiką.
 3. Visi nesutarimai dėl šių nuostatų vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami ES asmens duomenų apsaugos reglamento ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Taisyklės ir privatumo nuostatos paskutinį kartą atnaujintos 2022-10-07

Meniu